امام صادق عليه السلام مي فرمايند : کسي که به منظور عيب جويي و ريختن آبروي مومن و اين که او را از نظر مردم بيندازد سخني را نقل کند ، خداوند او را از ولايتش بيرون کرده ، به سوي ولايت شيطان مي فرستد ولي شيطان هم او را نمي پذيرد .
منو اصلی
اوقات شرعی
اقدامات حوزه

 

اقدامات حوزة معاونت خدمات شهري و خدمات ارائه شده به شهروندان

1-  مطالعه و تهيه گزارش از وضع موجود و نابساماني در سطح شهر با هماهنگي منطقه و مديريت زيباسازي

2- پيگيري و نظارت جهت اجراي المان هاي شهري ( مبلمان شهري ) ،  جانمايي و گرافيك شهري

3- رنگ آميزي جداول ديوارها نرده ها اسباب بازيها و سازماندهي تصاوير و وسايل ورزشي پاركها

4- اجرا و نصب كليه اسباب بازيها و وسايل تفريحي در پاركها و خيابانها

5-  نصب و اجراي تابلوها زيبا كننده شهري و تنديس ها ي فرهنگي و صدور مجوز جهت نصب پلاكاردها و تابلوهاي تبليغاتي

6- رسيدگي به وضعيت روشنائي و آبنماهاي ميادين

7-  ايجاد نور پردازي در پاركها ، ميادين و معابرسطح شهر در مناسبتهاي ملي و مذهبي

8-  شستشوي معابر و خيابانها

9- انجام امور نامگذاري معابر سطح شهر

10-  نصب پرچمهاي جمهوري اسلامي ، رنگي و مشكي با توجه به مراسم هاي مختلف

11-     ساماندهی وجمع آوری سگهای بدون قلاده وانتقال به پناهگاه حیوانات زاگرس

12-  پاكسازي و رنگ آميزي ديوارها ، نرده ها ، موانع ، ايستگاههاي اتوبوس ، جداول و غيره

13- تشكيل ستاد رفع سيل و حوادث  غير مترقبه

14-  برف روبي از كليه معابر اصلي ، فرعي و شن و نمك پاشي

15-  نظافت و پاكسازي اماكن عمومي ، پاكسازي جويها ، نهرها ، فاضلاب ها ، پلها ، آبروها و غيره

16- جلوگيري از نصب كيوسك و يا دكه بدون مجوز شهرداري

17- جلوگيري از حفاريهاي بدون مجوز درسطح خيابانها و معابر عمومي

18- جلوگيري از سد معبر جهت مصالح ساختماني و يا تخليه آن در اماكن عمومي

19-  نگهداري و نظافت و سرويس دهي سرويسهاي بهداشتي

20-  رسيدگي به پرونده هاي بند 20 ماده 55

21-  بررسي كليه شكايات مردمي مبني بر تخلفات شهري از طريق سامانه 137و ارجاع آن به مبادي ذيربط جهت بررسي و پيگيري

22-  حذف پلاكاردها و داربست هاي بدون مجوز و پلاكاردهاي تاريخ گذشته از سطح شهر

23-  حفظ و نگهداري و احياء فضاي سبز در سطح شهر

24-   ايجاد فضاي سبز و محيط هاي سالم و عاري از آلودگي جهت استفاده شهروندان

25-  احداث فضاي سبز در رفيوژهاي خياباني

26-   احداث پاركهاي محله اي و پاركهاي موضوعي

27-  اجراي پروژه جداسازي آب شرب از آب خام

28-  برقراري سيستم آبياري باراني و تحت فشار در فضاهاي سبز

29-  مبارزه شيميائي و مكانيكي بر عليه آفات و بيماريهاي گياهي جهت حفظ و نگهداري اشجار