امام صادق عليه السلام مي فرمايند : کسي که به منظور عيب جويي و ريختن آبروي مومن و اين که او را از نظر مردم بيندازد سخني را نقل کند ، خداوند او را از ولايتش بيرون کرده ، به سوي ولايت شيطان مي فرستد ولي شيطان هم او را نمي پذيرد .
منو اصلی
اوقات شرعی
ادارات و واحد های تابعه

ادارات و واحد هاي تابعه خدمات شهري

     - اداره اجرائيات

 - اداره ترمينالها

  - واحد زيباسازي  

- واحد صنايع فلزي