امام صادق عليه السلام مي فرمايند : کسي که به منظور عيب جويي و ريختن آبروي مومن و اين که او را از نظر مردم بيندازد سخني را نقل کند ، خداوند او را از ولايتش بيرون کرده ، به سوي ولايت شيطان مي فرستد ولي شيطان هم او را نمي پذيرد .
منو اصلی
اوقات شرعی
شرح وظايف حوزه

   شرح وطايف حوزة معاونت خدمات شهري

- رسيدگي و مراقبت مستمر در اثر نظافت شهر و نظارت عاليه به عملكرد مناطق در اين زمينه و نظارت به جمع آوري به موقع زباله و انتقال به محل بازيافت مواد زائد شهري .

-  رسيدگي به وضعيت مشاغل مزاحم و عدم رعايت بهداشت برابر مصوبه كميسيون بند 20 ماده 55 قانون شهرداريها .

-  نظارت عاليه معاونت خدمات شهري بر طرح مبارزه با جوندگان موذي از طريق واحدهاي مربوطه.

- نظارت عاليه معاونت خدمات شهري بر امور برف روبي و لايروبي انهار و مسيلها و جلوگيري جريان سيلابها و آبهاي سطحي از طريق مناطق ششگانه .

- نظارت عاليه معاونت خدمات شهري بر فعاليت مناطق ششگانه در زمينه رسيدگي به امور زيباسازي و رفع آلودگيهاي بصري و نامگذاري معابر و تبليغات محيطي درسطح شهر .

- رسيدگي به مشكلات و اعتراضات مردمي درخصوص مسائل مرتبط شهري از طريق سامانه 137 .

- نظارت عاليه بر امور آرامستانهاي شهر .

-   نظارت عاليه بر امور اجرائي – اعياد ، سوگواريها و ايام ا ... .