امام صادق عليه السلام مي فرمايند : کسي که به منظور عيب جويي و ريختن آبروي مومن و اين که او را از نظر مردم بيندازد سخني را نقل کند ، خداوند او را از ولايتش بيرون کرده ، به سوي ولايت شيطان مي فرستد ولي شيطان هم او را نمي پذيرد .
منو اصلی
اوقات شرعی
مناطق تحت نظارت

مناطق ششگانه شهرداري تحت نظارت حوزة معاونت خدمات شهري

     - منطقه يك

 - منطقه دو

  - منطقه سه  

- منطقه چهار

- منطقه پنج

- منطقه شش