امام صادق عليه السلام مي فرمايند : کسي که به منظور عيب جويي و ريختن آبروي مومن و اين که او را از نظر مردم بيندازد سخني را نقل کند ، خداوند او را از ولايتش بيرون کرده ، به سوي ولايت شيطان مي فرستد ولي شيطان هم او را نمي پذيرد .
منو اصلی
اوقات شرعی
معرفي معاونت

معاونت خدمات شهری شهرداری کرمانشاه

نام ونام خانوادگی:امیر رحیمی

تحصیلات :کارشناس ارشد عمران-سازه

عناوین شغلی وتجارب کاری:

شهردار منطقه یک ازسال1381تا1386

سرپرست شهرداری کرمانشاه سال1388

سرپرست شهرداری کرمانشاه سال90

مدیرعامل سازمان کشتارگاه

مدیرعامل سازمان میادین مشاغل شهری

عضو انجمن مهندسان ایران

عضو سازمان نظام مهندسی وپایه یک طراحی ونظارت عمران