کرمانشاه 10:48 یک شنبه 29/2/1398 صفحه اصلی
 
 اعزام نیروها و تجهیزات شهرداری کرمانشاه به مناطق سیل زده استان لرستان
1398/01/19-10:25 تعدا بازدید: 200 گروه خبری: روابط عمومی کد خبر: 160
روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری کرمانشاه
اعزام نیروها و تجهیزات شهرداری کرمانشاه به مناطق سیل زده استان لرستان
معاون خدمات شهری از اقدامات شهرداری کرمانشاه به منظور امداد رسانی در مناطق سیل زده استان لرستان گفت
در پی بارش شدید باران در نقاط مختلف کشور و وقوع سیل و آب‌گرفتگی، به دستور شهردار کرمانشاه و اعلام آمادگی برای کمک‌رسانی، تیمی از نیروهای امدادی وخدماتی شهرداری به استان لرستان اعزام شدند.
به منظور امداد رسانی در مناطق سیل زده استان لرستان و بر اساس اعلان فراخوان و برگزاری جلسه اضطراری به منظور اعزام نیروهای عملیاتی معاونت خدمات شهری، مناطق هشتگانه شهرداری، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، سازمان مدیریت پسماند و مدیریت بحران شهرداری کرمانشاه، تیم امداد و نجات در ساعت ۱۶:۰۰ روز سه شنبه ۹۸/۱/۱۳ به شرح امکانات و تجهیزات ذیل به شهرهای سیل زده اعزام گردید :

▫️نیروی آتش نشان : ۱۵۰ نفر
▫️بیل مکانیکی چرخ زنجیری : ۳ دستگاه
▫️کمر شکن : ۳ دستگاه
▫️کمپرسی : ۲ دستگاه
▫️خودرو سنگین آتش نشانی : ۲ دستگاه
▫️خودرو سبک آتش نشانی : ۲ دستگاه
▫️کف کش : ۲۳ دستگاه
▫️موتور روبین : ۱۰ دستگاه

اهم اقدامات شامل :
🔸 برپایی ۴ ایستگاه جمع آوری کمک های مردمی غیر نقدی (پتو، کنسرو و غذای آماده، آب معدنی، وسایل و اقلام بهداشتی و شیر خشک) و ارسال به سمت مناطق سیل زده استان لرستان (خرم آباد، نورآباد، کوهدشت و پلدختر).
🔸 رفع آبگرفتگی منازل مسکونی شهر کوهدشت، پلدختر و خرم آباد.
🔸 لایروبی کانال ها، پاکسازی و شستشوی معابر سطح شهر پلدختر، نورآباد، خرم آباد و کوهدشت.

اقدامات شهرداری کرمانشاه
به منظور امداد رسانی در مناطق سیل زده استان لرستان - فروردین ۹۸

بر اساس اعلان فراخوان و برگزاری جلسه اضطراری به منظور اعزام نیروهای عملیاتی معاونت خدمات شهری، مناطق هشتگانه شهرداری، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، سازمان مدیریت پسماند و مدیریت بحران شهرداری کرمانشاه، تیم امداد و نجات در ساعت ۱۶:۰۰ روز سه شنبه ۹۸/۱/۱۳ به شرح امکانات و تجهیزات ذیل به شهرهای سیل زده اعزام گردید :

▫️نیروی آتش نشان : ۱۵۰ نفر
▫️بیل مکانیکی چرخ زنجیری : ۳ دستگاه
▫️کمر شکن : ۳ دستگاه
▫️کمپرسی : ۲ دستگاه
▫️خودرو سنگین آتش نشانی : ۲ دستگاه
▫️خودرو سبک آتش نشانی : ۲ دستگاه
▫️کف کش : ۲۳ دستگاه
▫️موتور روبین : ۱۰ دستگاه

اهم اقدامات شامل :
🔸 برپایی ۴ ایستگاه جمع آوری کمک های مردمی غیر نقدی (پتو، کنسرو و غذای آماده، آب معدنی، وسایل و اقلام بهداشتی و شیر خشک) و ارسال به سمت مناطق سیل زده استان لرستان (خرم آباد، نورآباد، کوهدشت و پلدختر).
🔸 رفع آبگرفتگی منازل مسکونی شهر کوهدشت، پلدختر و خرم آباد.
🔸 لایروبی کانال ها، پاکسازی و شستشوی معابر سطح شهر پلدختر، نورآباد، خرم آباد و کوهدشت.ent from Yahoo Mail on Android
اقدامات شهرداری کرمانشاه
به منظور امداد رسانی در مناطق سیل زده استان لرستان - فروردین ۹۸

بر اساس اعلان فراخوان و برگزاری جلسه اضطراری به منظور اعزام نیروهای عملیاتی معاونت خدمات شهری، مناطق هشتگانه شهرداری، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، سازمان مدیریت پسماند و مدیریت بحران شهرداری کرمانشاه، تیم امداد و نجات در ساعت ۱۶:۰۰ روز سه شنبه ۹۸/۱/۱۳ به شرح امکانات و تجهیزات ذیل به شهرهای سیل زده اعزام گردید :

▫️نیروی آتش نشان : ۱۵۰ نفر
▫️بیل مکانیکی چرخ زنجیری : ۳ دستگاه
▫️کمر شکن : ۳ دستگاه
▫️کمپرسی : ۲ دستگاه
▫️خودرو سنگین آتش نشانی : ۲ دستگاه
▫️خودرو سبک آتش نشانی : ۲ دستگاه
▫️کف کش : ۲۳ دستگاه
▫️موتور روبین : ۱۰ دستگاه

اهم اقدامات شامل :
🔸 برپایی ۴ ایستگاه جمع آوری کمک های مردمی غیر نقدی (پتو، کنسرو و غذای آماده، آب معدنی، وسایل و اقلام بهداشتی و شیر خشک) و ارسال به سمت مناطق سیل زده استان لرستان (خرم آباد، نورآباد، کوهدشت و پلدختر).
🔸 رفع آبگرفتگی منازل مسکونی شهر کوهدشت، پلدختر و خرم آباد.
🔸 لایروبی کانال ها، پاکسازی و شستشوی معابر سطح شهر پلدختر، نورآباد، خرم آباد و کوهدشت.ent from Yahoo Mail on Android
اقدامات شهرداری کرمانشاه
به منظور امداد رسانی در مناطق سیل زده استان لرستان - فروردین ۹۸

بر اساس اعلان فراخوان و برگزاری جلسه اضطراری به منظور اعزام نیروهای عملیاتی معاونت خدمات شهری، مناطق هشتگانه شهرداری، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، سازمان مدیریت پسماند و مدیریت بحران شهرداری کرمانشاه، تیم امداد و نجات در ساعت ۱۶:۰۰ روز سه شنبه ۹۸/۱/۱۳ به شرح امکانات و تجهیزات ذیل به شهرهای سیل زده اعزام گردید :

▫️نیروی آتش نشان : ۱۵۰ نفر
▫️بیل مکانیکی چرخ زنجیری : ۳ دستگاه
▫️کمر شکن : ۳ دستگاه
▫️کمپرسی : ۲ دستگاه
▫️خودرو سنگین آتش نشانی : ۲ دستگاه
▫️خودرو سبک آتش نشانی : ۲ دستگاه
▫️کف کش : ۲۳ دستگاه
▫️موتور روبین : ۱۰ دستگاه

اهم اقدامات شامل :
🔸 برپایی ۴ ایستگاه جمع آوری کمک های مردمی غیر نقدی (پتو، کنسرو و غذای آماده، آب معدنی، وسایل و اقلام بهداشتی و شیر خشک) و ارسال به سمت مناطق سیل زده استان لرستان (خرم آباد، نورآباد، کوهدشت و پلدختر).
🔸 رفع آبگرفتگی منازل مسکونی شهر کوهدشت، پلدختر و خرم آباد.
🔸 لایروبی کانال ها، پاکسازی و شستشوی معابر سطح شهر پلدختر، نورآباد، خرم آباد و کوهدشت.ent from Yahoo Mail on Android
اقدامات شهرداری کرمانشاه
به منظور امداد رسانی در مناطق سیل زده استان لرستان - فروردین ۹۸

بر اساس اعلان فراخوان و برگزاری جلسه اضطراری به منظور اعزام نیروهای عملیاتی معاونت خدمات شهری، مناطق هشتگانه شهرداری، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، سازمان مدیریت پسماند و مدیریت بحران شهرداری کرمانشاه، تیم امداد و نجات در ساعت ۱۶:۰۰ روز سه شنبه ۹۸/۱/۱۳ به شرح امکانات و تجهیزات ذیل به شهرهای سیل زده اعزام گردید :

▫️نیروی آتش نشان : ۱۵۰ نفر
▫️بیل مکانیکی چرخ زنجیری : ۳ دستگاه
▫️کمر شکن : ۳ دستگاه
▫️کمپرسی : ۲ دستگاه
▫️خودرو سنگین آتش نشانی : ۲ دستگاه
▫️خودرو سبک آتش نشانی : ۲ دستگاه
▫️کف کش : ۲۳ دستگاه
▫️موتور روبین : ۱۰ دستگاه

اهم اقدامات شامل :
🔸 برپایی ۴ ایستگاه جمع آوری کمک های مردمی غیر نقدی (پتو، کنسرو و غذای آماده، آب معدنی، وسایل و اقلام بهداشتی و شیر خشک) و ارسال به سمت مناطق سیل زده استان لرستان (خرم آباد، نورآباد، کوهدشت و پلدختر).
🔸 رفع آبگرفتگی منازل مسکونی شهر کوهدشت، پلدختر و خرم آباد.
🔸 لایروبی کانال ها، پاکسازی و شستشوی معابر سطح شهر پلدختر، نورآباد، خرم آباد و کوهدشت.ent from Yahoo Mail on Android
اقدامات شهرداری کرمانشاه
به منظور امداد رسانی در مناطق سیل زده استان لرستان - فروردین ۹۸

بر اساس اعلان فراخوان و برگزاری جلسه اضطراری به منظور اعزام نیروهای عملیاتی معاونت خدمات شهری، مناطق هشتگانه شهرداری، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، سازمان مدیریت پسماند و مدیریت بحران شهرداری کرمانشاه، تیم امداد و نجات در ساعت ۱۶:۰۰ روز سه شنبه ۹۸/۱/۱۳ به شرح امکانات و تجهیزات ذیل به شهرهای سیل زده اعزام گردید :

▫️نیروی آتش نشان : ۱۵۰ نفر
▫️بیل مکانیکی چرخ زنجیری : ۳ دستگاه
▫️کمر شکن : ۳ دستگاه
▫️کمپرسی : ۲ دستگاه
▫️خودرو سنگین آتش نشانی : ۲ دستگاه
▫️خودرو سبک آتش نشانی : ۲ دستگاه
▫️کف کش : ۲۳ دستگاه
▫️موتور روبین : ۱۰ دستگاه

اهم اقدامات شامل :
🔸 برپایی ۴ ایستگاه جمع آوری کمک های مردمی غیر نقدی (پتو، کنسرو و غذای آماده، آب معدنی، وسایل و اقلام بهداشتی و شیر خشک) و ارسال به سمت مناطق سیل زده استان لرستان (خرم آباد، نورآباد، کوهدشت و پلدختر).
🔸 رفع آبگرفتگی منازل مسکونی شهر کوهدشت، پلدختر و خرم آباد.
🔸 لایروبی کانال ها، پاکسازی و شستشوی معابر سطح شهر پلدختر، نورآباد، خرم آباد و کوهدشت.ent from Yahoo Mail on Android
اقدامات شهرداری کرمانشاه
به منظور امداد رسانی در مناطق سیل زده استان لرستان - فروردین ۹۸

بر اساس اعلان فراخوان و برگزاری جلسه اضطراری به منظور اعزام نیروهای عملیاتی معاونت خدمات شهری، مناطق هشتگانه شهرداری، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، سازمان مدیریت پسماند و مدیریت بحران شهرداری کرمانشاه، تیم امداد و نجات در ساعت ۱۶:۰۰ روز سه شنبه ۹۸/۱/۱۳ به شرح امکانات و تجهیزات ذیل به شهرهای سیل زده اعزام گردید :

▫️نیروی آتش نشان : ۱۵۰ نفر
▫️بیل مکانیکی چرخ زنجیری : ۳ دستگاه
▫️کمر شکن : ۳ دستگاه
▫️کمپرسی : ۲ دستگاه
▫️خودرو سنگین آتش نشانی : ۲ دستگاه
▫️خودرو سبک آتش نشانی : ۲ دستگاه
▫️کف کش : ۲۳ دستگاه
▫️موتور روبین : ۱۰ دستگاه

اهم اقدامات شامل :
🔸 برپایی ۴ ایستگاه جمع آوری کمک های مردمی غیر نقدی (پتو، کنسرو و غذای آماده، آب معدنی، وسایل و اقلام بهداشتی و شیر خشک) و ارسال به سمت مناطق سیل زده استان لرستان (خرم آباد، نورآباد، کوهدشت و پلدختر).
🔸 رفع آبگرفتگی منازل مسکونی شهر کوهدشت، پلدختر و خرم آباد.
🔸 لایروبی کانال ها، پاکسازی و شستشوی معابر سطح شهر پلدختر، نورآباد، خرم آباد و کوهدشت.ent from Yahoo Mail on Android
‍ 🚒اعزام نیروها و تجهیزات شهرداری کرمانشاه به مناطق سیل زده #لرستان

👤معاون خدمات شهری شهرداری کرمانشاه
اقدامات شهرداری کرمانشاه
به منظور امداد رسانی در مناطق سیل زده استان لرستان - فروردین ۹۸

بر اساس اعلان فراخوان و برگزاری جلسه اضطراری به منظور اعزام نیروهای عملیاتی معاونت خدمات شهری، مناطق هشتگانه شهرداری، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، سازمان مدیریت پسماند و مدیریت بحران شهرداری کرمانشاه، تیم امداد و نجات در ساعت ۱۶:۰۰ روز سه شنبه ۹۸/۱/۱۳ به شرح امکانات و تجهیزات ذیل به شهرهای سیل زده اعزام گردید :

▫️نیروی آتش نشان : ۱۵۰ نفر
▫️بیل مکانیکی چرخ زنجیری : ۳ دستگاه
▫️کمر شکن : ۳ دستگاه
▫️کمپرسی : ۲ دستگاه
▫️خودرو سنگین آتش نشانی : ۲ دستگاه
▫️خودرو سبک آتش نشانی : ۲ دستگاه
▫️کف کش : ۲۳ دستگاه
▫️موتور روبین : ۱۰ دستگاه

اهم اقدامات شامل :
🔸 برپایی ۴ ایستگاه جمع آوری کمک های مردمی غیر نقدی (پتو، کنسرو و غذای آماده، آب معدنی، وسایل و اقلام بهداشتی و شیر خشک) و ارسال به سمت مناطق سیل زده استان لرستان (خرم آباد، نورآباد، کوهدشت و پلدختر).
🔸 رفع آبگرفتگی منازل مسکونی شهر کوهدشت، پلدختر و خرم آباد.
🔸 لایروبی کانال ها، پاکسازی و شستشوی معابر سطح شهر پلدختر، نورآباد، خرم آباد و کوهدشت.ent from Yahoo Mail on Android
‍ 🚒اعزام نیروها و تجهیزات شهرداری کرمانشاه به مناطق سیل زده #لرستان

👤معاون خدمات شهری شهرداری کرمانشاه
اقدامات شهرداری کرمانشاه
به منظور امداد رسانی در مناطق سیل زده استان لرستان - فروردین ۹۸

بر اساس اعلان فراخوان و برگزاری جلسه اضطراری به منظور اعزام نیروهای عملیاتی معاونت خدمات شهری، مناطق هشتگانه شهرداری، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، سازمان مدیریت پسماند و مدیریت بحران شهرداری کرمانشاه، تیم امداد و نجات در ساعت ۱۶:۰۰ روز سه شنبه ۹۸/۱/۱۳ به شرح امکانات و تجهیزات ذیل به شهرهای سیل زده اعزام گردید :

▫️نیروی آتش نشان : ۱۵۰ نفر
▫️بیل مکانیکی چرخ زنجیری : ۳ دستگاه
▫️کمر شکن : ۳ دستگاه
▫️کمپرسی : ۲ دستگاه
▫️خودرو سنگین آتش نشانی : ۲ دستگاه
▫️خودرو سبک آتش نشانی : ۲ دستگاه
▫️کف کش : ۲۳ دستگاه
▫️موتور روبین : ۱۰ دستگاه

اهم اقدامات شامل :
🔸 برپایی ۴ ایستگاه جمع آوری کمک های مردمی غیر نقدی (پتو، کنسرو و غذای آماده، آب معدنی، وسایل و اقلام بهداشتی و شیر خشک) و ارسال به سمت مناطق سیل زده استان لرستان (خرم آباد، نورآباد، کوهدشت و پلدختر).
🔸 رفع آبگرفتگی منازل مسکونی شهر کوهدشت، پلدختر و خرم آباد.
🔸 لایروبی کانال ها، پاکسازی و شستشوی معابر سطح شهر پلدختر، نورآباد، خرم آباد و کوهدشت.ent from Yahoo Mail on Android
‍ 🚒اعزام نیروها و تجهیزات شهرداری کرمانشاه به مناطق سیل زده #لرستان

👤معاون خدمات شهری شهرداری کرمانشاه
اقدامات شهرداری کرمانشاه
به منظور امداد رسانی در مناطق سیل زده استان لرستان - فروردین ۹۸

بر اساس اعلان فراخوان و برگزاری جلسه اضطراری به منظور اعزام نیروهای عملیاتی معاونت خدمات شهری، مناطق هشتگانه شهرداری، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، سازمان مدیریت پسماند و مدیریت بحران شهرداری کرمانشاه، تیم امداد و نجات در ساعت ۱۶:۰۰ روز سه شنبه ۹۸/۱/۱۳ به شرح امکانات و تجهیزات ذیل به شهرهای سیل زده اعزام گردید :

▫️نیروی آتش نشان : ۱۵۰ نفر
▫️بیل مکانیکی چرخ زنجیری : ۳ دستگاه
▫️کمر شکن : ۳ دستگاه
▫️کمپرسی : ۲ دستگاه
▫️خودرو سنگین آتش نشانی : ۲ دستگاه
▫️خودرو سبک آتش نشانی : ۲ دستگاه
▫️کف کش : ۲۳ دستگاه
▫️موتور روبین : ۱۰ دستگاه

اهم اقدامات شامل :
🔸 برپایی ۴ ایستگاه جمع آوری کمک های مردمی غیر نقدی (پتو، کنسرو و غذای آماده، آب معدنی، وسایل و اقلام بهداشتی و شیر خشک) و ارسال به سمت مناطق سیل زده استان لرستان (خرم آباد، نورآباد، کوهدشت و پلدختر).
🔸 رفع آبگرفتگی منازل مسکونی شهر کوهدشت، پلدختر و خرم آباد.
🔸 لایروبی کانال ها، پاکسازی و شستشوی معابر سطح شهر پلدختر، نورآباد، خرم آباد و کوهدشت.ent from Yahoo Mail on Android
‍ 🚒اعزام نیروها و تجهیزات شهرداری کرمانشاه به مناطق سیل زده #لرستان

👤معاون خدمات شهری شهرداری کرمانشاه
اقدامات شهرداری کرمانشاه
به منظور امداد رسانی در مناطق سیل زده استان لرستان - فروردین ۹۸

بر اساس اعلان فراخوان و برگزاری جلسه اضطراری به منظور اعزام نیروهای عملیاتی معاونت خدمات شهری، مناطق هشتگانه شهرداری، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، سازمان مدیریت پسماند و مدیریت بحران شهرداری کرمانشاه، تیم امداد و نجات در ساعت ۱۶:۰۰ روز سه شنبه ۹۸/۱/۱۳ به شرح امکانات و تجهیزات ذیل به شهرهای سیل زده اعزام گردید :

▫️نیروی آتش نشان : ۱۵۰ نفر
▫️بیل مکانیکی چرخ زنجیری : ۳ دستگاه
▫️کمر شکن : ۳ دستگاه
▫️کمپرسی : ۲ دستگاه
▫️خودرو سنگین آتش نشانی : ۲ دستگاه
▫️خودرو سبک آتش نشانی : ۲ دستگاه
▫️کف کش : ۲۳ دستگاه
▫️موتور روبین : ۱۰ دستگاه

اهم اقدامات شامل :
🔸 برپایی ۴ ایستگاه جمع آوری کمک های مردمی غیر نقدی (پتو، کنسرو و غذای آماده، آب معدنی، وسایل و اقلام بهداشتی و شیر خشک) و ارسال به سمت مناطق سیل زده استان لرستان (خرم آباد، نورآباد، کوهدشت و پلدختر).
🔸 رفع آبگرفتگی منازل مسکونی شهر کوهدشت، پلدختر و خرم آباد.
🔸 لایروبی کانال ها، پاکسازی و شستشوی معابر سطح شهر پلدختر، نورآباد، خرم آباد و کوهدشت.ent from Yahoo Mail on Android
‍ 🚒اعزام نیروها و تجهیزات شهرداری کرمانشاه به مناطق سیل زده #لرستان

👤معاون خدمات شهری شهرداری کرمانشاه
اقدامات شهرداری کرمانشاه
به منظور امداد رسانی در مناطق سیل زده استان لرستان - فروردین ۹۸

بر اساس اعلان فراخوان و برگزاری جلسه اضطراری به منظور اعزام نیروهای عملیاتی معاونت خدمات شهری، مناطق هشتگانه شهرداری، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، سازمان مدیریت پسماند و مدیریت بحران شهرداری کرمانشاه، تیم امداد و نجات در ساعت ۱۶:۰۰ روز سه شنبه ۹۸/۱/۱۳ به شرح امکانات و تجهیزات ذیل به شهرهای سیل زده اعزام گردید :

▫️نیروی آتش نشان : ۱۵۰ نفر
▫️بیل مکانیکی چرخ زنجیری : ۳ دستگاه
▫️کمر شکن : ۳ دستگاه
▫️کمپرسی : ۲ دستگاه
▫️خودرو سنگین آتش نشانی : ۲ دستگاه
▫️خودرو سبک آتش نشانی : ۲ دستگاه
▫️کف کش : ۲۳ دستگاه
▫️موتور روبین : ۱۰ دستگاه

اهم اقدامات شامل :
🔸 برپایی ۴ ایستگاه جمع آوری کمک های مردمی غیر نقدی (پتو، کنسرو و غذای آماده، آب معدنی، وسایل و اقلام بهداشتی و شیر خشک) و ارسال به سمت مناطق سیل زده استان لرستان (خرم آباد، نورآباد، کوهدشت و پلدختر).
🔸 رفع آبگرفتگی منازل مسکونی شهر کوهدشت، پلدختر و خرم آباد.
🔸 لایروبی کانال ها، پاکسازی و شستشوی معابر سطح شهر پلدختر، نورآباد، خرم آباد و کوهدشت.ent from Yahoo Mail on Androidنظرات کاربران

نظر شما :
 
 
 
  استانداری کرمانشاه
  شهرداری کرمانشاه
  فرمانداری کرمانشاه 
 
 

معرفی شهردار| مقاله| شهرداری های كشور | پیشنهاد پروژه مشارکتی| مصوبات کمیسیون ماده 5| نقشه شهر|ستادبازآفرینی پایدار کرمانشاه

| تمام حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرمانشاه می باشد | Design by fava|